Joan Giner

Chromatic Rain | Joan Giner | Amsterdam Light Festival

Data cityscape : Campus Highlight | Joan Giner | Experimenta 2022 | Grenoble

Caustic Ballet | Joan Giner | Festival DN[A], Grenoble

Light Fountain | Joan Giner | Festival Pléïades, Saint-Etienne